APA Hotel Higashi Shinjukuekimae

APA Hotel Higashi Shinjukuekimae in Shinjuku ward,Tokyo.

 

1.MAP OF APA Hotel Higashi Shinjukuekimae​

 

2.DATA OF APA Hotel Higashi Shinjukuekimae

Hotel nameAPA Hotel Higashi Shinjukuekimae
the address1-1-48, Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo
the telephone number03-5287-4111
URL
http://www.apahotel.com.e.ju.hp.transer.com/language/shutoken/29_higashi-shinjyuku-ekimae.html

DISCOUNT COUPONSban_coupon
tripadvisor Widgets for APA Hotel Higashi Shinjukuekimae